Niže stope PDVa za ugostitelje

Niži PDV za ugostiteljske usluge od 2013. godine

Od 1. siječnja 2013. godine će se početi primjenjivati snižena stopa PDV-a, od 10 posto, za usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, sukladno posebnim propisima. Ova je Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost usvojena na sjednici Sabora RH, održanoj 17. veljače 2012. godine.

Smanjenje PDV-a na turističke usluge jedan je od pet strateških ciljeva Ministarstva turizma u četverogodišnjem mandatu. Uvođenje diferencirane stope PDV-a usuglašeno je već na početku mandata, čime se jasno ističe kako je turizam jedan od strateških sektora hrvatskog gospodarstva. Riječ je o dugoročnoj mjeri koja će biti dodatni poticaj za daljnji razvoj turizma i podizanje njegove investicijske atraktivnosti.

Stupanjem ove odluke na snagu napokon će se niža, diferencirana stopa PDV-a primjenjivati na usluge iz područja ugostiteljstva sukladno direktivi EU, a po uzoru na druge, nama konkurentne turističke zemlje u Europi. Smanjenje PDV-a te niz drugih strateških mjera osnažit će konkurentnost hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu.

Podsjećamo, niža stopa PDV-a od 10 posto već se primjenjuje za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih smještajnih objekata, sukladno posebnim propisima, te na usluge agencijskog posredovanja za gore navedene usluge.